Contact

Stichting Maastricht Boekenstad

Ton Stille  
    voorzitter
Pia Spaan  
    secretaris/penningmeester
Ton Harmes  
    lid

Adres
p/a Avenue Céramique 50
6221 KV Maastricht
Tel. 046-4373379/06-83218095

Agenda
Kopij voor agenda via info@maastrichtboekenstad.nl