18 sept-9 april: Leesclub Centre Céramique

De leesclub leest in het seizoen 2018-2019 weer mooie titels uit de Nederlandse letteren en de wereldliteratuur.
Ze wordt verzorgd door Maria Kleijnen, cultuurweten-schapper, die diverse leesclubs begeleidt in bibliotheken in de regio.

Een mooi verteld verhaal is fijn om te lezen, maar gelaagdheid en symboliek  doorgronden is niet eenvoudig. Ook literaire aspecten als stijl, structuur en perspectief zijn vaak verre van eenduidig. Het is daarom inspirerend om eigen leeservaringen te bespreken met andere enthousiaste lezers en wijzer te worden van andermans inzichten. Boeiende gesprekken en levendige discussies ontstaan rondom een boek en bieden een diepere leesbeleving. Boeken helpen onszelf en de wereld beter te begrijpen.

Cursusduur: 6 lessen (1x per 6 weken)
Cursustijd: 19.00 tot 20.45 uur
Docent: Maria Kleijnen

Te bespreken boeken:

  • 18 september – Auke Hulst: En ik herinner me Titus Broederland
  • 20 oktober – Daniel Kehlmann: Tijl
  • 4 december – Nicole Krauss: Donker woud
  • 8 januari  – André Aciman: Noem me bij jouw naam
  • 26 februari –  Paul Theroux: De benedenrivier
  • 9 april  –  Martin Michael Driessen: De pelikaan

Locatie: Centre Céramique | Avenue Céramique 50, 6221 KV Maastricht
Deelname: € 70,- / € 75,- voor niet leden (inclusief koffie).
Eenmalige deelname: € 15,-

Reserveren: klantenservice@maastricht.nl of 043-3505600

 

23 feb: Lezing Bart van Loo ‘De Bourgondiërs’

Zaterdag 23 februari om 16.00 uur neemt meesterverteller Bart Van Loo ons op sleeptouw langs duizend jaar Europese geschiedenis. Zijn zoektocht voert hem naar het ontstaan van de Nederlanden in de vijftiende eeuw. En wat blijkt? De Lage Landen zijn een Bourgondische uitvinding.

De Bourgondiërs vertelt de geschiedenis van de vroege Nederlandse eenwording. Het is een wonderlijk relaas van ontbolsterende steden, ontwakend individualisme en uitstervende ridderidealen. Van schizofrene koningen, doortastende hertogen en geniale kunstenaars.
Terwijl de Bourgondische hertogen met veldslagen, huwelijken en hervormingen de versnipperde Lage Landen tot één geheel smeedden, ontstonden onder hun impuls de onvergetelijke werken van Klaas Sluter, Jan van Eyck en Rogier van der Weyden. Bart Van Loos even spannende als leerrijke verkenning van de middeleeuwen groeit gaandeweg uit tot een wervelende cultuurgeschiedenis.
Meeslepend en erudiet vertelt hij waar wij vandaan komen.

Schrijver en conferencier Bart Van Loo (1973) heeft zich de voorbije jaren ontwikkeld tot een zeldzaam dubbeltalent. Met zijn virtuoze minicolleges in De Wereld Draait Door raakte hij bekend bij het grote publiek, maar in de eerste plaats is Van Loo natuurlijk schrijver. Van zijn hand verschenen eerder de alom geprezen Frankrijktrilogie (2011), Chanson (2011) en de bestseller Napoleon (2014).

Locatie: Boekhandel Dominicanen Maastricht

7 maart: Letters bij de lunch – Dialect en Carnaval, een bijzonder koppel door Paul Wijnands

In deze ludieke lezing gaat Paul Wijnands in op één van de hoofdstukken uit zijn laatste boek (‘Over het Maastrichts gesproken, Nostalgaasie en Vivelevink”), namelijk de innige band tussen Maastrichts dialect en carnaval.
Waarom kan carnaval niet zonder dialect? Waarom kunnen ware carnavalisten zich niet uitleven in de algemene standaardtaal? Veel internationale voorbeelden waaruit dit blijkt: Keulen, Malmedy, Bazel, Duinkerken, Nice, New Orleans en Rio. Waarom willen Maastrichtse “vastelaovensgekken” geen “bij ons staat op de keukendeur”? Een belangrijke vraag voor wie begaan is met de toekomst van het Maastrichtse carnaval. Met daarin een indringend antwoord voor iedereen die het Maastrichts wil blijven knuffelen.
Paul Wijnands (Maastricht, 1946) is doctor in de taalwetenschappen en heeft verschillende publicaties over Franse en Nederlandse taalkunde op zijn naam staan. Tot zijn Nederlandse boeken behoren Limbo-Hollands, Wereldtaal en Glamour en het recente Over het Maastrichts gesproken, nostalgaasie en vivelevink.

Lunchpauzeprogramma i.s.m. VLAM (Vereniging Literaire Activiteiten Maastricht).
Locatie: Centre Céramique
Tijdstip: 12.30 – 13.30 uur.
Toegang is gratis

8 mrt: Olijven moet je leren lezen door Ellen Deckwitz


Theatercollege over poëzie

Acht regels kunnen, volgens Ellen Deckwitz, de impact hebben van een natuurdocumentaire en actiefilm in één. Poëzie is zo veel meer dan we denken: ze kan tegelijker tijd grappig én schrijnend zijn, ontroerend en ontluisterend. Haar bundel ‘ Olijven moet je leren lezen’ verscheen in 2016, een aanstekelijk en zeer toegankelijk boek, waarin de schrijfster een lans breekt voor de poëzie. In een live action betoog doet zij dat op het podium nog eens dunnetjes over. Gitariste Corrie van Binsbergen tovert daarbij korte films voor de oren en videast Martijn Grootendorst projecteert pakkende beelden.

Voorjaar 2018 ging ‘Olijven moet je leren lezen’ in première, de voorstelling is wegens groot succes voorjaar 2019 opnieuw te zien! En nu ook in Maastricht in het Pesthuyspodium. Volgens de Volkskrant is Ellen Deckwitz “een magnetisch performer, die de woorden laat tollen, buitelen, opstijgen en overweldigen”.

Pesthuyspodium, 8 maart 2019, 20.00-21.30 uur  Toegang: € 10,-
Reserveren: www.pesthuyspodium.nl
Organisatie: VLAM (Vereniging Literaire Activiteiten Maastricht)

13 mrt: In gesprek met de Marokkaanse schrijver Fouad Laroui

Norbert Bonenkamp en Jack Post gaan in gesprek met de schrijver en essayist Fouad Laroui (Marokko, 1958) over de botsing tussen de Westerse en Noord-Afrikaanse cultuur, over taal en identiteit, het leven als vreemdeling en humor als stilistisch ‘wapen’.
Het belangrijkste thema van Fouad Laroui’s literaire werk en zijn (wetenschappelijke) artikelen en essays – zie bijvoorbeeld zijn Over het Islamisme (2008), en Poldermarokkanen. Tragikomische verhalen over emigratie (2011) – is dat van ‘de vreemdeling’. Dat wil zeggen: ballingschap (het vertrek uit het dictatoriale Marokko), de breuk met de moedertaal (als Marokkaan moest hij in het Frans studeren) en identiteit (waar is mijn thuis?). Zijn werk dat veelal zijn persoonlijke leven en ervaringen als vertrekpunt kiest, heeft een ironische ondertoon en is geschreven in een humoristische stijl.
In dit gesprek zullen met name twee boeken centraal staan: Poldermarokkanen/Des Bédouins dans le Polder (2011/2010) en De kleine bedrieger/ Une année chez les Français (2012/2006).

Fouad Laroui won vele prijzen voor zijn werk, ondermeer de Prix Goncourt de la Nouvelle in 2013 met zijn verhalenbundel L’étrange affaire du pantalon de Dassoukine en hij kreeg de Prix Jean-Giono voor Les Tribulations du dernier Sijilmassi in 2014. Fouad Laroui vestigde zich in de jaren negentig in Nederland en ontving de E. du Perronprijs voor zijn gehele oeuvre in 2002. Momenteel doceert Fouad Laroui literatuur en Arabische cultuur aan de Universiteit van Amsterdam. 

Voertaal Nederlands

Locatie en tijdstip: Centre Céramique, 20.00 uur.Toegang: 8 euro / leden Alliance Française gratis / leden bibliotheek 5 euro bij reservering. Reserveren via klantenservice@maastricht.nl  / 043 – 350 56 00

15-17 mrt: Maastricht Antiquarian Book and Print Fair

De ‘Maastricht Antiquarain Book and Print Fair’, de MABP, biedt een breed aanbod aan antiquarische boeken, prenten en kaarten, een snoepdoos voor de verzamelaar.

De 12e editie wordt gehouden tijdens het eerste weekend van de TEFAF van 15 tot 17 maart 2019 in de St. Janskerk aan het Vrijthof. Het thema is dit jaar Erotica.

Openingstijden: vrijdag 14.00-19.00, zaterdag 10.00-18.00 en zondag 10.00-17.00

Entree: € 5,-

Meer info over participanten en highlights: www.mabp.eu

24 mrt ochtend: Boekenweek – Boek en Geest

Met: Lidewijde Paris, Hanneke Hendrix, Merlijn Huntjens en gastheer Tim Gladdines, met muzikale omlijsting door het HYT-trio

Lees!workshop: Hoe lees ik de vrouw? van Lidewijde Paris

We starten met Lidewijde Paris. Aan de hand van het thema van de Boekenweek De moeder de vrouw neemt zij je mee in haar zoektocht naar antwoorden op allerlei vragen die zij had rond romans en vrouwen: Merk je of een roman door een man of een vrouw is geschreven? En zo ja: waaraan dan? Schrijven vrouwen anders over moeders dan mannen? Wie schrijft het beste over seks? Maakt het uit wat voor verteller we hebben? Wat maakte bepaalde vrouwelijke schrijvers beroemd? Paris neemt van alles onderweg ‘mee’: het vrouwbeeld door de tijden heen, de veranderde rol die boeken in ons leven zijn gaan spelen, ‘vrouwen-’ en ‘mannenboeken’, vrouwen- en mannenhumor… Paris vertelt, laat zien én leest voor en iedereen mag ondertussen alles vragen.

Op de bank met Elke Geurts, Hanneke Hendrix en Merlijn Huntjens
De schrijfstersElke Geurts, Hanneke Hendrix en Merlijn Huntjens hebben een natuurlijke relatie met het boek. Elke Geurts schrijfster van het boek ‘Ik nog wel van jou’, Hanneke Hendrix schrijfster van de roman ‘Aswoensdag’ en Merlijn Huntjens is dichter. Zij gebruiken echter meer dan alleen het boek om verhalen te vertellen, denk aan: vloggen, bloggen, podcasts, hoorspelen, social, muziek, radio en TV. Wat heeft hun voorkeur, wat is de kracht van deze middelen, waar kiezen zij voor en waarom? Tim Gladdines interviewt eerst Elke en Hanneke over hun boeken en hun relatie met het thema De Moeder de Vrouw. Vervolgens gaan zij gezamenlijk in discussie met Merlijn Huntjens over de diversiteit van communicatie. Aansluitend wordt het publiek uitgenodigd om persoonlijk met de deelnemers in gesprek te gaan in kleinere groepjes.

ELKE GEURTS
Elke Geurts (45) werd, na 24 jaar, verlaten door haar man en zij schreef er een boek over, ‘Ik nog wel van jou’. Het is een verslag van een gezin dat uiteenvalt, maar tegelijkertijd een boek over het geloof in de liefde en de kracht van literatuur. Elke Geurts is schrijfdocent aan o.a. Schrijversvakschool Amsterdam en columniste en recensent buitenlandse fictie voor Trouw.

HANNEKE HENDRIX 
Hanneke Hendrix (38) woont in de buurt van Nijmegen met haar man en kind. Haar 3e roman ‘Aswoensdag’ gaat over Marit die na een laatste ivf-poging terugkeert naar haar Limburgse geboortedorp. Hendrix schrijft niet alleen boeken, ze is een ware duizendpoot. Zo geeft ze les aan de Kunstacademie in Arnhem en de Schrijversvakschool en maakt ze hoorspelen voor NTR, VPRO en BNN-VARA waarvoor ze in 2012 een Prix Italia won. Ook schrijft ze voor NRC, AD en tijdschrift &C, en publiceerde in Das Magazine, DW B en De Correspondent. In 2018 won Hanneke samen met Nynke de Jong en Alex van der Hulst de Dutch Podcast Award met de podcast Ik ken iemand die…

MERLIJN HUNTJENS
Merlijn Huntjens schrijft poëzie en is maker bij PANDA en Via Zuid. Hij is literatuurconsulent bij Huis voor de Kunsten Limburg en de organisator van Borderlines: Euregion Poetry Slam. In 2016, 2017 en 2018 stond hij zelf in de finale van het NK poetry slam. Hij neemt plaats op de bank om deel te nemen aan de discussie over de verschillende vormen van verhalen vertellen. Waar geven we de voorkeur aan, wanneer en waarom?

TIM GLADDINES
Het ‘gesproken en geschreven woord’ is Tim niet vreemd! Hij is schrijver, dichter, vertaler, docent-drama, regisseur, acteur, trainingsacteur, cabaretier en presentator. Tim is vandaag onze gastheer en interviewt de gasten.

HYT-trio
Tim Daemen (trombone) omringt zich deze dag met twee jonge muzikale talenten. Helen Svoboda is een Australische Contra bassiste (met Finse roots) en Yule Sun is een gitarist uit Zuid Korea. Beiden doen hun Masterstudies in Maastricht en zijn volop actief in de Euregio. Zij brengen vandaag heerlijke Jazz tunes.

Locatie en tijdstip: Centre Céramique, zondag 24 maart 10.15-14.00 uur

Toegang: € 12,50 (inclusief drankje en hapje). Voor leden bibliotheek Maastricht: € 10,-/ passepartout voor de hele dag € 30,-, voor leden bibliotheek Maastricht € 25,-

Bestel uw tickets via klantenservice@maastricht.nl

24 mrt middag: Boekenweek – Boek en fit

Met: Janneke Philippi auteur kookboeken en foodstylist

Het leven is al druk en dan moet je ook nog de tijd nemen om lekker te koken. Dat is niet altijd makkelijk! Kookboekenauteur en foodstylist Janneke Philippi helpt je naast een gezonde en lekkere, ook een makkelijke maaltijd op tafel te zetten. Zij geeft 4 proefsessies met speciale aandacht voor de salade. Janneke schrijft voor internationale tijdschriften zoals delicious en maakt elke maand de succesrubriek Familietijd met verrassende doordeweekse recepten. 

Proefsessies om 14.00, 15.00, 16.00 en 17.00 uur.

GEZONDE BEAUTY TIPS!
Wat is jouw huidtype en wat past hierbij in verzorging en voeding? Een schoonheidsspecialiste van Thermae 2000 geeft tips! 

Locatie: Brasserie Tapijn Tapijnkazerne 14.00-18.00

Toegang: € 12,50 (inclusief drankje en hapje), voor leden bibliotheek Maastricht € 10,-/passepartout voor de hele dag € 30,-, voor leden bibliotheek Maastricht € 25,-

Tickets reserveren via klantenservice@maastricht.nl

24 mrt avond: Boekenweek – Boek en quiz

Pub quiz met Beppie Kraft, dichter Merlijn Huntjens, Dyanne Sleijpen en quizmaster Tim Gladdines.

De moeder van het dialectlied Beppie Kraft, singer-songwriter Dyanne Sleijpen en stadsdichter Merlijn Huntjens gaan onder begeleiding van quizmaster Tim Gladdines samen met het publiek de literaire en muzikale battle aan. Het publiek wordt uitgedaagd door een mix van het levenslied en literatuur. Doe mee en laat je meenemen in een reis langs de belangrijkste facetten van het leven: geloof, hoop, liefde, maar vooral ook plezier. Je zult je geen moment vervelen.

BEPPIE KRAFT
Als moeder van het dialectlied is Beppie vandaag een van de team captains. Als jong meisje was zij een ware boekenwurm. Zij staat inmiddels meer dan 60 jaar op het podium met haar populaire repertoire van carnavalsliedjes tot gevoelige nummers. Tijdens haar zangcarrière is het lezen van boeken naar de achtergrond verdwenen, en vertelde ze verhalen op haar eigen muzikale wijze. Boeken hebben sinds kort weer een belangrijke plek in haar leven gekregen. Na de gebeurtenissen van het afgelopen jaar, met name het overlijden van haar geliefde man Pierre, is ze anders naar boeken lezen gaan kijken en heeft ze haar ‘oude’ hobby weer opgepakt. 

MERLIJN HUNTJENS
Merlijn Huntjens schrijft poëzie en is maker bij PANDA en Via Zuid. Hij is literatuurconsulent bij Huis voor de Kunsten Limburg en de organisator van Borderlines: Euregion Poetry Slam. In 2016, 2017 en 2018 stond hij zelf in de finale van het NK poetry slam. Met zijn dichterlijke kunsten vertegenwoordigd hij een van de teams.

DYANNE SLEIJPEN
De bühne is haar plek! Dyanne Sleijpen is een singer-songwriter, zangeres, muziek docent, voice-over en presentatrice. Zij heeft 2 cd’s gemaakt. De opbrengst van de laatste CD – ‘Door’ – gaat naar het Kankeronderzoeksfonds Limburg, waar zij ambassadrice is. Haar passie is mensen te raken met muziek. Dat kan vrolijk, droevig, klassiek of pop zijn. Vandaag is zij een van de team captains.

TIM GLADDINES
Het ‘gesproken en geschreven woord’ is Tim niet vreemd! Hij is schrijver, dichter, vertaler, docent-drama, regisseur, acteur, trainingsacteur, cabaretier en presentator. Vandaag is hij Quizmaster en daagt hij de gasten op zijn eigen wijze uit! 

Locatie en tijdstip: Boekhandel Dominicanen, 18.00-20.00 uur

Toegang: € 12,50 (inclusief hapje en drankje), voor leden bibliotheek Maastricht € 10,-/passepartout voor de hele dag € 30,-, voor leden bibliotheek Maastricht € 25,-

Tickets reserveren via klantenservice@maastricht.nl

4 apr: Letters bij de lunch – Poëzie in de Openbare ruimte: over festivals, poëzieroutes, stadsdichters en Eenzame uitvaarten door Lizet Duyvendak

Poëzie heeft vaak de roep ontoegankelijk en slechts voor ingewijden te zijn. Des te opmerkelijker is het te zien, dat dichters steeds vaker hun spreekwoordelijke eenzame en tochtige zolderkamers verlaten en komen optreden op allerlei drukbezochte festivals en poetryslams. Ook bij openbare gelegenheden als de Dodenherdenking is er vaak een belangrijke rol voor een dichter weggelegd. Er komen allerlei toeristische wandelroutes met gedichten, gedichten staan op gevels in Maastricht andere steden en last but not least: er zijn in Nederland en Vlaanderen meer dan 80 stadsdichters, en als we alle stadsdeeldichters en jeugd-stadsdichters meetellen, dan zijn het er nog veel meer. Maastricht bijvoorbeeld haalde het aantal flink omhoog, door in 2013 meteen vier rappers als stadsdichter te benoemen…In een aantal steden werken dichters ook mee aan de begrafenis van eenzaam overledenen. De poëzie krijgt op deze manier steeds meer een sociale functie.  In mijn lezing zal ik ingaan op deze nieuwe ontwikkelingen en uiteraard zal ik een aantal geslaagde en minder geslaagde voorbeelden van deze ‘gelegenheidspoëzie’ met u bespreken. Lizet Duyvendak is als universitair hoofddocent Letterkunde verbonden aan de faculteit Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit.

Locatie en tijdstip: Centre Céramique, 4 april 12.30-13.30 uur

Organisatie: VLAM (Vereniging Literaire Activiteiten Maastricht). Toegang is gratis.