2 mei: Letters bij de Lunch – Hanny Michaelis (1922-2007); haar leven, haar poëzie door Jet van Aalst

Jet van Aalst – voorzitter van de VLAM – vertelt over het bewogen leven van Hanny Michaelis en bespreekt gedichten die dat leven illustreren.

Citaten uit het juryrapport bij de verlening van de Anna Bijnsprijs voor haar poëzie in 1995:

“Haar gedichten zijn dikwijls gedichten van de herinnering, herinneringen aan het geluk van voorbije liefdes. Maar meer nog dan over ongelukkige en voorbije liefdes in het leven gaan ze over het leven zelf. Hoe overleef je het leven? Het dichterlijk oeuvre van Hanny Michaelis is een zoeken naar het antwoord op deze vraag. De bedrieglijke eenvoud van een Michaelisgedicht: een uitgepuurde inhoud in een eenvoudige vorm. Haar poëzie is strak, onopgesmukt, onverbloemd maar van een zuivere essentie, een onderkoelde emotionaliteit. Het thema van haar poëzie is ‘de ondraaglijke lichtheid van het bestaan’ en de worsteling met liefde en machteloosheid. Hanny Michaelis weet echter deze opvatting over het leven heel speels en herkenbaar te brengen.”

Locatie en tijdstip: Centre Céramique, 12.30-13.30 uur / Toegang is gratis / Wel reserveren: publieksservice@maastricht.nl of 043-3505600. Inloop vanaf 12.00 uur.

Organisatie: VLAM (Vereniging Literaire Activiteiten Maastricht) i.s.m. Bibliotheek Maastricht

4 apr: Letters bij de Lunch: Iris Murdoch, De Klok en het Feminisme door Wim Fiévez

Was in de 90er jaren het werk van Iris Murdoch wat uit de algemene belangstelling verdwenen, op dit moment geniet het opnieuw alle aandacht. Murdoch is tot icoon van de vrouwenbeweging geworden en haar werk is regelmatig onderwerp van academische symposia.
In deze voordracht wordt ingegaan op de achtergronden van deze kentering. Van Iris Murdoch is bekend dat ze een strikte scheiding maakte tussen haar literair werk en de filosofische overtuigingen uit haar tijd als docent filosofie aan de universiteit van Oxford. Er wordt duidelijk gemaakt dat dit voor haar vroege werk zeker niet klopt. Daarvoor komen passages uit haar roman De Klok aan de orde die thematisch vastzitten op de tegenstellingen tussen het Platonisme dat Murdoch voorstond en het existentialisme en behaviorisme dat ze verwierp.
In de lezing wordt ook gesproken over de onduidelijke band die Murdoch had met het feminisme. Bij veel vrouwelijke filosofen zijn Murdochs thema’s van liefde, vrijheid en ontzelven populair.
Opmerkelijk is dat Murdoch zelf nooit actief is geweest in de feministische beweging. Er zijn vrouwen die haar verwijten onverschillig te staan tegenover de zaak van de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw. In het laatste deel van de voordracht wordt ingegaan op deze kwestie en wordt uitgelegd waarom Murdoch moeite gehad moet hebben om zich politiek te engageren.

Wim Fiévez is als docent filosofie verbonden aan Hogeschool Zuyd.

Locatie en tijdstip: Centre Céramique, 12.30-13.30 uur / Toegang is gratis / Wel aanmelden: publieksservice@maastricht.nl of 043-3505600 / Inloop vanaf 12.00 uur

Organisatie: VLAM (Vereniging Literaire Activiteiten Maastricht) i.sm. Bibliotheek Maastricht.

31 jan-19 juni: Leesclub Toon Hermans Huis Maastricht; 1e helft 2024

Je leest graag en je wilt je mening over het boek en de emotie die je bij het boek voelde ook graag delen met anderen: kom dan naar de leesclub onder leiding van Pia Spaan.

Samen duiken we in het boek en stellen we vragen als:
– Wat doet de inhoud met je?
– Wat bedoelde de schrijver met deze passage?  
– Meer weten over de historische achtergrond van dit boek?
– Wetenswaardigheden over de levensloop van de schrijver.

De leesclub wordt om de 6 weken gehouden op woensdagmiddag in het Toon Hermans Huis St. Servaasklooster 33 Maastricht. De leesclub is een onderdeel van het activiteitenprogramma van het Toon Hermans Huis, een gastvrij inloophuis met persoonlijke aandacht voor mensen met kanker, die ziek zijn geweest, naasten en nabestaanden.

De data voor 1e helft 2024 zijn:
31 januari, 13 maart, 1 mei en 19 juni, telkens van 14.30-16.30 uur

Programma voorjaar 2024: Damon Galgut – De belofte (31 januari) / Ian McEwan – Lessen (13 maart) / Maria Philippens – Kamer en suite (1 mei) / Anya Niewierra – De Camino (19 juni)

Meer info en aanmelden: spaanpia@gmail.com  06-83218095
Kosten: € 3,75 inclusief koffie/thee per keer

12 sep-9 apr: Leesclub Centre Céramique

Vind je het fijn om met anderen over je leeservaringen te praten? Om een levendig gesprek te voeren over boeken: taal, vorm, structuur maar ook over hun maatschappelijke thema? In onze leesclub onderzoeken we samen de literatuur in al haar facetten.

Ons uitgangspunt is leesplezier: samen genieten van mooie taal, een intrigerend en gelaagd verhaal. Ieder boek voert ons binnen in een unieke wereld, reikt zijn eigen thema’s aan, uitwisseling leidt naar nieuwe inzichten en verdiept onze leeservaring en ons leesplezier. We lezen recente boeken uit de Nederlandse literatuur en wereldliteratuur in diverse genres en thema’s.

De leesclubs worden geleid door Maria Kleijnen, cultuurwetenschapper en ervaren leesclubleider. De leesclub begint met een introductie van schrijver en werk. Daarna wordt er een gesprek opgezet. In de pauze wordt er voorgelezen en daarna worden leeservaringen verder uitgewisseld en discussie gevoerd over de thema’s in een open, respectvolle sfeer. We ronden de boekbespreking af met een gezamenlijke conclusie over het boek.

Cursusduur: 6 lessen 
Docent: Maria Kleijnen

Data seizoen 2023-2024:

Dinsdag 12 sep Leila Slimani – Mathilde 
Dinsdag 31 okt Haruki Murakami – De kleurloze Tsukuru en zijn pelgrimsjaren 
Dinsdag 12 dec Eva Menasse – Dunkelblum zwijgt 
Dinsdag 16 jan Sally Rooney – Prachtige wereld waar ben je? 
Dinsdag 27 feb Ian McEwan – Lessen 
Dinsdag 9 apr Anjet Daanje – Het lied van ooievaar en dromedaris 


Cursustijd:
van 19.00 tot 21.00 uur.
Locatie: Avenue Céramique 50; 6221 KV Maastricht – souterrain 
Deelname: 6 lessen; € 60,- en € 10,- voor eenmalige deelname ( inclusief koffie/thee/water)
Reserveren:  Aanmelden kan via mariakleijnen@gmail.com of 06-48453310