24 sept: Pierre Kempwandeling – Een poëziewandeling door zijn leven

Ter gelegenheid van zijn vijftigste sterfdag neemt Jet van Aalst  van de Vereniging Literaire Activiteiten Maastricht u mee door Maastricht en Wyck aan de hand van zestien gedichten van deze bijzondere Maastrichtse dichter (1886-1967). Laat u verrassen door de mooiste gedichten van Pierre Kemp en volg op zondag 24 september de route van 11.00-13.00 uur. Met onderweg een deskundige uitleg en overpeinzing bij ieder gedicht op maat.

Naast dichter was Kemp ook een begenadigd tekenaar en schilder, wiens werk deel uitmaakt van de kerncollectie van het Bonnefantenmuseum. In verband met de vijftigste sterfdag toont het museum van 22 september tot 7 januari nu Kemps werken op papier onder de titel “De hand van Pierre Kemp: Studies, schetsen, werken op papier”, die dateren uit de periode 1905-1913. Bovendien verschijnt op 21 september een bloemlezing uit zijn dichterlijke werk “Het regent in de trompetten”, samengesteld door Wiel Kusters en Ingrid Wijk.

Aanmelden en reserveren bij: info@vlammaastricht.nl.
Deelname:  5 euro met wandelbrochure “Pierre Kemp. Nobel oud kind”

Startpunt van de wandeling: Centre Céramique, ingang Plein 1992

Vanaf 26 september: Leesclub Centre Céramique

Vind je het fijn om met anderen te praten over boeken, schrijvers, de literatuur? Lees dan mee met de leesclub (van Centre Ceramique). We lezen onder leiding van Maria Kleijnen, cultuurwetenschapper, een mix van Nederlandse en wereldliteratuur, recent en minder recent. We onderzoeken literaire aspecten zoals stijl, structuur en perspectief, analyseren en interpreteren thematiek en betekenis. Verrijk uw leeservaring en geniet samen van de verbeeldingskracht van schrijvers in boeiende gesprekken en levendige discussies!

Te bespreken boeken zijn:
26 september: Michel Houellebecq: Onderworpen

7 november: Edna O’Brien: De rode stoeltjes

12 december: Dorthe Hansen: Het oude land

16 januari: Hagar Peeters: Malva

6 maart: Lize Spit: Het smelt

17 april: Stefan Hertmans: De bekeerlinge

Locatie: Centre Céramique, Fons Olterdissen zaal, 19.00-20.45 uur
Deelname: € 75,- / € 70,- voor bibliotheekleden, incl.koffie.
Aanmelden: klantenservice.maastricht.nl of 043-3505600

Vanaf 28 sept: Schrijfschool seizoen 2017-2018

De Schrijfschool biedt cursussen voor diegenen die zich willen bekwamen in het schrijversvak. Je leert de fijne kneepjes van het vak in de cursussen Column/blog schrijven en Verhalen schrijven. In De Schrijfclub kom je elke maand samen om je werk in groepsverband te bespreken. Onze cursussen zijn geschikt voor iedereen; van de beginnende tot de wat meer ervaren schrijver. Tijdens de cursus krijg je praktische handvatten en gaan we aan de slag met eigen teksten. Je krijgt feedback van zowel de docent als je medecursisten. Na de cursus sta je steviger in je schoenen.

Voor informatie en inschrijven van alle cursussen: www.kumulus.nl

Column / blogschrijven (najaar 2017)

Locatie: Kumulus Herbenusstraat: V.09
Dinsdag van 20:00 – 22:00, van 3/10 – 12/12
Docent(en): Emile Hollman
Aantal lessen: 10

Ieder zichzelf respecterend medium heeft ze in de gelederen: columnisten. Met hun beste woorden becommentariëren ze de actualiteit of schrijven ze een mooi portretje van een gebeurtenis uit het leven van alledag. Bloggers doen dat niet anders op hun eigen site. In 10 bijeenkomsten zet columnist/journalist/schrijver Emile Hollman de kunst van het column/blog schrijven uiteen. Je kijkt samen naar werk van bekende en minder bekende columnisten en Emile zal uit de school klappen over zijn eigen praktijk. Verder is het schrijven geblazen in deze cursus: schrappen en schaven tot alle woorden strak in het gelid staan! Wie durft Sylvia Witteman naar de kroon te steken?

De Schrijfclub

Locatie: Kumulus Herbenusstraat: V.09
Donderdag van 19:30 – 21:30, van 28/9 – 21/6
Docent(en): Emile Hollman, Petra Quaedvlieg
Aantal lessen: 10

De Schrijfclub is voor iedereen die eerder een cursus Column/blog schrijven of Non-fictie verhalen schrijven heeft gevolgd of die zelf schrijfervaring heeft en 1x per maand commentaar en feedback wil op eigen columns of (non-)fictie verhalen. De cursus worden afwisselend gegeven door twee docenten, Emile Hollman en Petra Quaedvlieg

Verhalen schrijven (najaar 2017)

Locatie: Centre Céramique: Leslokaal Centre Céramique
Dinsdag van 18:00 – 20:00, van 3/10 -12/12
Docent(en): Petra Quaedvlieg
Leeftijdsgroep: volwassenen
Aantal lessen: 10

​Een verhaal kan uit 300 woorden bestaan of uit 500 pagina’s. Kan fictie zijn of non-fictie. Lang of kort, waarheid of verdichting -in alle gevallen moet een verhaal de lezer nieuwsgierig maken: wat is hier aan de hand? Hoe gaat dit verder ?
Wil je een verhaal schrijven over een gebeurtenis, een familie, een reis, een bijzonder persoon? Of zet je het liefst je verbeelding aan het werk en wil je juist een verhaal verzinnen?
Petra Quaedvlieg gaat samen met jou aan de slag. In het eerste deel van de cursus komen schrijftechnieken aan bod en krijg je praktische schrijfopdrachten. Ook kijk je samen naar voorbeelden van bekende fictie- en non –fictie schrijvers. Tijdens het tweede deel van de cursus schrijf je je eigen verhaal.

28 sept: Presentatie Pascal Cuijpers ‘Leraren zijn net echte mensen’

Donderdag 28 september, om 19.30 uur geeft Pascal Cuijpers een presentatie bij Boekhandel Dominicanen  rondom zijn nieuwe boek Leraren zijn net echte mensen. Hij draagt voor uit zijn nieuwe boek en uiteraard wil hij uw exemplaar signeren.

‘De kunst van onderwijs is mogen plaatsmaken voor verbeelding en durven openstaan voor verwondering…’

In Leraren zijn net echte mensen maakt Pascal Cuijpers een selectie uit de columns en korte verhalen die hij schreef over het onderwijs en leerlingbegeleiding in een maatschappij die snel verandert. Hij neemt je als lezer mee op zijn kritische en vooral afwisselende tocht door onderwijsland, waarbij hij actuele (onderwijs)thema’s vaak van een onverwachte kant belicht. De verhalen worden afgewisseld met verrassende educatieve gedichten, die je als lezer ongetwijfeld aan het denken zullen zetten.

30 sept: Boekpresentatie(s) Manuel Kneepkens

Uitnodiging van Boekhandel de Tribune voor de presentatie van de jongste boeken van Manuel Kneepkens op zaterdag 30 september om 17.00 uur.

Manuel Kneepkens (Heerlen 1942) staat bekend als een uitbundig dichter. Ook ontbreekt een sociaal-politieke noot zelden in zijn werk. Want de taak van de dichter beperkt zich volgens hem niet tot enkel het zetten van welgekozen woorden op papier. Ook de samenleving dient (weer) poëtisch te zijn! Hoe wil een dichter anders weerklank hebben? Dit jaar, 2017, is voor schrijver, tekenaar, politicus en jurist Manuel Kneepkens een Kroonjaar (75!). Dit wordt gevierd met twee boeken.

In Zuid-Limburg aan zee zijn nu al zijn Limburgse gedichten (120) verzameld.
In de prozabundel De Diepslaper zijn voor het eerst Manuels korte verhalen en sprookjes verzameld.

Frans Budé zal een inleiding houden op het werk van Manuel Kneepkens houden. Hierna is er gelegenheid om uw aankopen te laten signeren en een toost uit te brengen op de schrijver.

Locatie: Boekhandel de Tribune, Kapoenstraat 8-10, Maastricht

4 t/m 15 okt.: Kinderboekenweek Maastricht

De normaal zo vertrouwde bibliotheek is nu een van de engste plekken in de stad! Ontdek hoe spannend verhalen kunnen zijn als ze tot leven komen in voorstellingen, workshops en tal van andere activiteiten tijdens de Kinderboekenweek 2017 – 4 t/m 15 oktober. Doe mee en ontdek of jij een koele kikker bent die nergens bang voor is… als je durft!

Het thema van editie 2017 is GRIEZELEN. Centre Céramique heeft een uitdagend programma samengesteld van workshops, voorstellingen, rondleidingen, expedities en film. De meeste activiteiten vinden plaats in Centre Céramique, maar ook de Grotten Noord (Maastricht Underground), Lumière Cinema en het Natuurhistorisch Museum Maastricht vormen decor voor griezelige avonturen.

Voor volledig programma: www.centreceramique.nl

5 okt.: Letters bij de Lunch – Met het boek op tafel; Erasmus, Luther en het woord

Lezing door Peter Flaton

In 1516 publiceerde Erasmus bij zijn uitgever Frobenius in Basel het Novum Instrumentum Omne: de eerste (gedrukte) uitgave van het Nieuwe Testament in zijn grondtaal, het Grieks, met daarnaast per pagina Erasmus’ eigen Latijnse vertaling. Dankzij deze pioniersarbeid beschikte christelijk West-Europa nu over een bijbeluitgave die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke tekst uit de eerste eeuw kwam.
Op 31 oktober 1517 stuurde de augustijner monnik Luther een brief aan de aartsbisschop van Mainz met in de bijlage 95 stellingen in het Latijn m.b.t. misstanden in de Kerk, met name de aflaathandel.
Die stellingen kwamen direct via het sociale medium van de drukpers in een Duitse vertaling in omloop en werden het gesprek van de dag.
Erasmus’ bijdrage aan het herijken van het christelijk geloof (dat was zijn opzet) is vorig jaar op bescheiden schaal herdacht anders dan die van Luther die dit jaar volop (inter)nationale aandacht krijgt en dat is niet verbazingwekkend want de geschiedenis wordt nu eenmaal door de overwinnaars geschreven.
Het symbolische verband tussen beide jaartallen is, dat Erasmus Luthers kritiek op de Kerk deelde en dat deze op zijn beurt dankbaar gebruik maakte van Erasmus’ Novum Instrumentum bij zijn vertaling van het Nieuwe Testament in het Duits.
Dat hun wegen zich uiteindelijk scheidden, lag aan een verschil in temperament maar vooral aan wezenlijk andere visies op wat de kern van het geloof is of zou moeten zijn. Daardoor kwamen de ironisch irenische intellectueel Erasmus en de gepassioneerde ‘Draufgänger Luther almaar onverzoenlijker tegenover elkaar te staan. Een verbeten polemiek getuigt daarvan: Erasmus en Luther zijn elkaar te lijf gegaan met het boek op tafel.
Waarom en hoe deze twee taalvirtuozen het instrument van de letter hebben ingezet voor de geest van het Woord, is onderwerp van deze lezing voor Letters bij de lunch.

Peter Flaton is literatuurhistoricus en oudheidkundige. Hij was leraar Nederlands en Klassieken in het voortgezet onderwijs en docent historische letterkunde aan diverse M.O.-opleidingen. Tegenwoordig is hij sinds jaar en dag actief als hovo-docent literatuur.

Organisatie VLAM (Vereniging Literaire Activiteiten Maastricht)
Donderdag 5 oktober, van 12.30-13.30 uur
Locatie: Centre Céramique Maastricht / De toegang is gratis

17 okt: Lezing Roodkapje verduisterd door Eva Gerlach & Annemarie Estor

Marianne Aartsen verteldt hoe de dichtbundel Roodkapje verduisterd ontstond op basis van haar schilderijen. Eva Gerlach en Annemarie Estor brengen hun gedichten geinspireerd door deze indringende schilderijen. Een selectie van deze schilderijen is te zien in Villa Verbeelding tot 20 januari 2018. Ze vormen een mooie aanvulling op de tentoonstelling Vuil Vel. Sprookjes en taboe , die de rauwere versies van sprookjes toont. Meer info en reserveren: www.villaverbeelding.be

Locatie: Villa Verbeelding (voorheen Literair Museum), Bampslaan 35, Hasselt.
Tijdstip: 20.00-22.00 uur
Toegang: 8 euro.

27 okt: Schrijven over geluk

Wanneer ben je echt gelukkig? Of slaapt het grootste geluk van je leven in je geheugen? Was er een ontmoeting die je geluk heeft gebracht, al was het maar voor even? Denk je bij geluk aan de liefde, de schoonheid? Aan je kinderen, je ouders, de natuur, aan fortuin, de zomer, een huis, een dier of een periode uit je leven?
Geluk is het thema in de Maand van de Geschiedenis. Wie durft het geluk op te zoeken, te beroeren of te ontsluiten met de pen?
Schrijfdocent Emile Hollman (Centre Céramique, Schrijversacademie) verzorgt een Schrijfworkshop bij Centre Céramique voor maximaal 15 personen. Deelnemers kunnen tot 25 oktober hun verhaal, hoofdstuk, brief, column, lied, gedicht over geluk mailen naar emilehollman@gmail.com. Wie alleen maar ideeën heeft en wil weten hoe die met de pen te verzilveren, kan met lege handen komen.
Deelname: € 5,50 / €4,50 voor bibliotheekleden. Aanmelden vóór 25 oktober: klantenservice@maastricht.nl  Activiteit in het kader van de Maand van de Geschiedenis.
Locatie en tijdstip: Centre Céramique 14.00-16.00 uur

2 nov: Letters bij de lunch – Middeleeuwse miniaturen door Hans Saan

Gedrukte boeken hebben we pas sinds 1450 en daarvoor waren alle boeken handgeschreven: manuscripten. Wie een boek over de middeleeuwen openslaat ziet ongetwijfeld de kleurrijke afbeeldingen van miniaturen, die de luxere versies van dergelijke boeken versierden. In de loop van de tijd zijn die manuscripten steeds veranderd, aangepast aan de smaak en de mode van hun periode. In deze lezing maken we een reis langs 1000 jaar manuscripten, bespreken de rol van perkament en papier,   maken kennis met de makers, maar kijken vooral naar de miniaturen die een spiegel van hun tijd zijn. Hans Saan is van beroep psycholoog en werkte in de preventie en gezondheidsvoorlichting. Daarnaast heeft hij altijd een grote interesse gehad in (kunst)geschiedenis, met name in Egypte en de late Middeleeuwen.

Lunchpauzeprogramma i.s.m. VLAM (Vereniging Literaire Activiteiten Maastricht)
Tijdstip: 12.30 – 13.30 uur
Locatie: Centre Céramique Maastricht.
Toegang is gratis.