Vanaf 26 september: Leesclub Centre Céramique

Vind je het fijn om met anderen te praten over boeken, schrijvers, de literatuur? Lees dan mee met de leesclub (van Centre Ceramique). We lezen onder leiding van Maria Kleijnen, cultuurwetenschapper, een mix van Nederlandse en wereldliteratuur, recent en minder recent. We onderzoeken literaire aspecten zoals stijl, structuur en perspectief, analyseren en interpreteren thematiek en betekenis. Verrijk uw leeservaring en geniet samen van de verbeeldingskracht van schrijvers in boeiende gesprekken en levendige discussies!

Te bespreken boeken zijn:
26 september: Michel Houellebecq: Onderworpen
7 november: Edna O’Brien: De rode stoeltjes
12 december: Dorthe Hansen: Het oude land
16 januari: Hagar Peeters: Malva
6 maart: Lize Spit: Het smelt
17 april: Stefan Hertmans: De bekeerlinge

Locatie: Centre Céramique, Fons Olterdissen zaal, 19.00-20.45 uur
Deelname: € 75,- / € 70,- voor bibliotheekleden, incl.koffie.
Aanmelden: klantenservice@maastricht.nl of 043-3505600
Deelname per keer: € 15,- Wel tijdig aanmelden i.v.m. aantal plekken per bijeenkomst.

13 maart t/m 17 juni Mini Foto-expositie: Natuurlijk!

Portretten van acht lezers met hun
lievelingsboek over de natuur

Fotograaf Jonathan Vos heeft acht lezers geportretteerd met hun lievelingsboek over de natuur. De foto’s worden vergezeld van de persoonlijke verhalen van diegene die voor de lens van Jonathan zijn verschenen. Deze mini-expo is in het kader van de Boekenweek 2018 (10-18 maart). Het thema was dit jaar ‘Natuur’.

Locatie: 2e etage, Centre Céramique, Plein 1992, Maastricht

5 apr: Literatuur uit de Kaukasus door Peter van Nunen

Politiek gezien is de Kaukasus de laatste jaren wel vaker in het nieuws gekomen, maar helaas kan voor de literatuur uit die streek niet hetzelfde gezegd worden. Ten onrechte!

In deze Letters bij de Lunch wordt gepoogd aan de hand van enkele werken uit Azerbeidzjan, Georgië en Armenië ander literair licht te laten stralen vanaf die mythische bergketens (en dan wordt het Russische en het Turkse deel van die Kaukasus nog bijna volledig buiten beschouwing gelaten). Naast drie beroemde werken uit lang voorbije tijden wordt uit ieder land ook een moderner werk besproken, steeds tegen de complexe historische achtergrond en de actuele politieke situatie. Welkom bij een poging een ten onrechte vergeten stukje Europa literair en politiek te duiden.

Azerbeidzjan:   Leila en Madzjnoen van Nezami-ye Ganjavi (12e eeuw)
Ali en Nino van Kurban Saïd (1937)
Georgië:De ridder in het pantervel van Sjota Roestaveli (12e eeuw)
Het achtste leven van Nino Harataischwili (2014)
Armenië: Davit van Sassoen (volksvertelling uit de 10e eeuw)
Het boek der fluisteringen van Varujan Vosganian (2015)

Peter van Nunen (1951) volgde de opleiding tolk-vertaler (Russisch en Engels) te Antwerpen en studeerde Theaterwetenschappen, Slavistiek en Germanistiek te Leipzig. Hij promoveerde in 1982 bij Carlos Tindemans over de Russische theaterregisseur Meyerhold.Hij was als docent aan diverse opleidingen tolk-vertaler werkzaam; hij is oprichter van het Eerste Russische Centrum voor de Nederlandse Taal en Cultuur te Moskou (1993). Sinds 1995 geeft hij ook leiding aan het MNM-Ruslandcentrum te Maastricht, dat zich richt op culturele uitwisseling tussen Rusland en Nederland.

Locatie en tijdstip: Centre Céramique Maastricht  12.30-13.30 uur
Lunchpauzeprogramma i.s.m. VLAM (Vereniging Literaire Activiteiten Maastricht)
Toegang is gratis

8 april: Groet Mestreechs Dictee 2018

georganiseerd door Veldeke Krink Mestreech
Daot mèt aon ’t Groet Mestreechs Dictee! Mèt vrun, femilie, collega’s of allein!  Winne zouw netuurlek sjiek zien, meh ’t plezeer en de interesse in de eige taol stoon veurop. Zeet g’r bang um te väöl foute te make? Daot daan ’ns mèt veur spek en boene en liert zoe Mestreechs te sjrieve. Of gaot same mèt vrun, collega’s of femilie veur de pries vaan de bèste gróp (minimaol 3 persoene). Um de basis vaan ’t gesjreve Mestreechs oonder de knee te kriege zien op de website www.mestreechsdictee.nl hendege spellingtips te vinde. Ouch op de Facebookpagina vaan Veldeke Krink Mestreech weure regelmaoteg tips geplaots die ideaol zien um te gebruke bij de veurbereiing. Mie achtergroondinformatie euver ’t Mestreechs: www.mestreechtertaol.nl | Aonmelle en mie informatie: www.mestreechsdictee.nl

Locatie: Centre Céramique Maastricht
Tijdstip: 11.00-12.00 uur

21 apr: Speak! Activism in Storytelling -Story-Line

Op zaterdag 21 april presenteert Story-Line het event ‘Speak! Activism in Storytelling’. Deze avond in Lumière Cinema brengt verhalenvertellers uit verschillende disciplines samen op het podium: schrijvers, journalisten, filmmakers, kunstenaars en slam-poets. Zij praten, debatteren, lezen, bespreken en vertonen hun verhalen.

Hoe engageer je je als schrijver, als verteller, als filmmaker? Hoe verhoud je je tot wat er in de wereld gebeurt? Wat betekent engagement in literatuur, film en kunst eigenlijk? Waar eindigt engagement en begint activisme? Laat je inspireren door verhalenvertellers met o.a. schrijver ADRIAAN VAN DIS en filmmaker BERI SHALMASHI in Zaal 1 (NL) en schrijvers OLUMIDE POPOOLA (Germany/UK/Nigeria), PRIYA BASIL (UK/Germany/Kenya) en kunstenaar MISCHA LEINKAUF (Berlin) in Zaal 2 (EN).

Speak! vindt plaats in twee zalen met de keuze voor een Nederlands of een Engelstalig avondvullend programma.

Locatie: Lumière Cinema, Bassin 88, Maastricht
Tijdstip: 19.30-22.30 uur
Ticket: € 15,-, voor studenten € 8,-

3 mei Letters bij de lunch – Letters en kunst op papier: behouden voor de toekomst

Ruim 5000 dagen restaureert Saskia Hendriks van Sashpapercare, boeken, prenten, tekeningen en andere kunstwerken op of van papier. Van oorsprong geschoold als docent tekenen en schilderen is ze in Amsterdam opgeleid tot gediplomeerd restaurator.

De tand des tijds moeten we accepteren, maar waar nodig kunnen we schade aan papier door mens/vandalisme, schimmels, muizen, verzuring en ander ongedierte ongedaan maken. In deze voordracht wordt het behandelingsproces getoond van bijzondere objecten die zijn teruggebracht in de authentieke staat en zo behouden blijven voor de toekomst. Veel beeldmateriaal van alle fases van de behandeling vormen de rode draad in het verhaal. De bevlogenheid voor dit mooie vak blijft, door de grote verscheidenheid aan opdrachten, enerzijds de dierbare Bosatlas van een particulier en anderzijds topstukken uit een Rijksmuseum met namen als Karel Appel, James Ensor, Jan Toorop en Picasso. Bij elke vraag om conservering of restauratie is het een uitdaging om te doen wat nodig is, niet meer en niet minder, indien mogelijk conform de wens van de opdrachtgever. Oude ambachtelijke technieken worden gecombineerd met innovatieve materialen en oplossingen, voorzover deze ethisch verantwoord zijn.

Locatie: Centre Céramique Maastricht
Tijdstip: 12.30-13.30 uur
Lunchpauzeprogramma i.s.m. VLAM (Vereniging Literaire Activiteiten Maastricht)
Toegang is gratis

12 mei: Vertalersgeluktournee in Maastricht

Bijna de helft van alle romans in de Nederlandse boekwinkels is vertaald – als u een vertaling leest, leest u dus niet alleen een bepaalde auteur, maar ook zijn of haar vertaler. Als vertalers hun werk goed doen, staat u er waarschijnlijk nauwelijks bij stil dat elk woord, elke zinswending, door hun handen is gegaan. Wie zijn deze ‘onzichtbare’ schaduwkunstenaars die andere talen en andere culturen toegankelijk maken?

Op zaterdagmiddag 12 mei vertellen in Centre Céramique drie vertalers die zijn genomineerd voor de Europese Literatuurprijs 2018 over hun werk: over het plezier van spelen met taal, het samenspel van woorden, klank en ritme, over empathie, over het contact met de auteur, het balanceren tussen betekenis, context en bedoeling, en het geluk dat daarmee gepaard kan gaan. Ze doen dat aan de hand van de genomineerde vertalingen van Paolo Cognetti, Johan Harstad en Robert Seethaler.

De vertalers die aan het woord komen zijn Yond Boeke (Italiaans), Paula Stevens (Noors) en Liesbeth van Nes (Duits). Het gaat om de volgende boeken:
Paolo Cognetti – De acht bergen
Johan Harstad – Max, Mischa & het Tet-offensief
Robert Seethaler – De Weense sgarenboer

 Na afloop van de lezingen volgt een rondetafelgesprek waarin u, als lezer, de vertalers het hemd van het lijf kunt vragen. Dit gesprek staat onder leiding van journalist Emile Hollman (onder voorbehoud).

De Vertalersgeluktournee wordt georganiseerd door het Nederlands Letterenfonds i.s.m. literair vertalers Andrea Kluitmann en Nicolette Hoekmeijer en wordt financieel mede mogelijk gemaakt door het Lira Fonds.
Organisatie in Maastricht: Boekhandel Dominicanen en Maastricht Boekenstad

Locatie: Leescafé Centre Céramique Maastricht
Tijdstip: 15.00-16.30 uur
Toegang is gratis
Reserveren: klantenservice@maastricht.nl
Meer info: www.vertalersgeluk.nl