5 apr: Literatuur uit de Kaukasus door Peter van Nunen

Politiek gezien is de Kaukasus de laatste jaren wel vaker in het nieuws gekomen, maar helaas kan voor de literatuur uit die streek niet hetzelfde gezegd worden. Ten onrechte!

In deze Letters bij de Lunch wordt gepoogd aan de hand van enkele werken uit Azerbeidzjan, Georgië en Armenië ander literair licht te laten stralen vanaf die mythische bergketens (en dan wordt het Russische en het Turkse deel van die Kaukasus nog bijna volledig buiten beschouwing gelaten). Naast drie beroemde werken uit lang voorbije tijden wordt uit ieder land ook een moderner werk besproken, steeds tegen de complexe historische achtergrond en de actuele politieke situatie. Welkom bij een poging een ten onrechte vergeten stukje Europa literair en politiek te duiden.

Azerbeidzjan:   Leila en Madzjnoen van Nezami-ye Ganjavi (12e eeuw)
Ali en Nino van Kurban Saïd (1937)
Georgië:De ridder in het pantervel van Sjota Roestaveli (12e eeuw)
Het achtste leven van Nino Harataischwili (2014)
Armenië: Davit van Sassoen (volksvertelling uit de 10e eeuw)
Het boek der fluisteringen van Varujan Vosganian (2015)

Peter van Nunen (1951) volgde de opleiding tolk-vertaler (Russisch en Engels) te Antwerpen en studeerde Theaterwetenschappen, Slavistiek en Germanistiek te Leipzig. Hij promoveerde in 1982 bij Carlos Tindemans over de Russische theaterregisseur Meyerhold.Hij was als docent aan diverse opleidingen tolk-vertaler werkzaam; hij is oprichter van het Eerste Russische Centrum voor de Nederlandse Taal en Cultuur te Moskou (1993). Sinds 1995 geeft hij ook leiding aan het MNM-Ruslandcentrum te Maastricht, dat zich richt op culturele uitwisseling tussen Rusland en Nederland.

Locatie en tijdstip: Centre Céramique Maastricht  12.30-13.30 uur
Lunchpauzeprogramma i.s.m. VLAM (Vereniging Literaire Activiteiten Maastricht)
Toegang is gratis