4 apr: Letters bij de Lunch: Iris Murdoch, De Klok en het Feminisme door Wim Fiévez

Was in de 90er jaren het werk van Iris Murdoch wat uit de algemene belangstelling verdwenen, op dit moment geniet het opnieuw alle aandacht. Murdoch is tot icoon van de vrouwenbeweging geworden en haar werk is regelmatig onderwerp van academische symposia.
In deze voordracht wordt ingegaan op de achtergronden van deze kentering. Van Iris Murdoch is bekend dat ze een strikte scheiding maakte tussen haar literair werk en de filosofische overtuigingen uit haar tijd als docent filosofie aan de universiteit van Oxford. Er wordt duidelijk gemaakt dat dit voor haar vroege werk zeker niet klopt. Daarvoor komen passages uit haar roman De Klok aan de orde die thematisch vastzitten op de tegenstellingen tussen het Platonisme dat Murdoch voorstond en het existentialisme en behaviorisme dat ze verwierp.
In de lezing wordt ook gesproken over de onduidelijke band die Murdoch had met het feminisme. Bij veel vrouwelijke filosofen zijn Murdochs thema’s van liefde, vrijheid en ontzelven populair.
Opmerkelijk is dat Murdoch zelf nooit actief is geweest in de feministische beweging. Er zijn vrouwen die haar verwijten onverschillig te staan tegenover de zaak van de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw. In het laatste deel van de voordracht wordt ingegaan op deze kwestie en wordt uitgelegd waarom Murdoch moeite gehad moet hebben om zich politiek te engageren.

Wim Fiévez is als docent filosofie verbonden aan Hogeschool Zuyd.

Locatie en tijdstip: Centre Céramique, 12.30-13.30 uur / Toegang is gratis / Wel aanmelden: publieksservice@maastricht.nl of 043-3505600 / Inloop vanaf 12.00 uur

Organisatie: VLAM (Vereniging Literaire Activiteiten Maastricht) i.sm. Bibliotheek Maastricht.