2 mrt: Letters bij de Lunch: ‘Argeloos vallen in andermans leven’ door Lizet Duyvendak

Het is een tamelijk recent fenomeen dat ook in de Nederlandse letterkunde auteurs zich in hun werk bezighouden met actuele maatschappelijke kwesties als bijvoorbeeld het klimaat en diversiteit. In de poëzie zie je dat Dichters des Vaderlands en Stadsdichters, in lijn met hun opdracht om te reageren op de actualiteit, de grenzen overschrijden van de thema’s die we van oudsher met poëzie associëren.

In de Nederlandse literatuur verschenen de laatste jaren een aantal romans over misdadigers en psychiatrisch patiënten (bijv. De vrouw die de honden te eten gaf van Kristien Hemmerechts en Muidhond van Inge Schilperoord), auteurs schrijven over hun verblijf in een psychiatrische inrichting (bijv. Rogi Wieg en Menno Wigman). Auteurs geven schrijfles aan gevangenen, bijv. Stijn Vranken en Christine Otten (vorig jaar verscheen van haar hierover de roman Eén van ons). En er verschijnt ook poëzie over tbs’ers en gevangenen. Sommige van die teksten worden op eigen initiatief geschreven (bijv. gedichten van Menno Wigman bij oude politiefoto’s), andere op uitnodiging. Zo sprak toenmalig Dichter des Vaderlands Tsead Bruinja in de zomer van 2020 op uitnodiging van de Pompekliniek met tbs’ers en hun behandelaars en schreef op basis hiervan de bundel Springtij. Ester Naomi Perquin, ook voormalig Dichter des Vaderlands, publiceerde gedichten over haar werk als gevangenisbewaarder, en een bundel gedichten over de politie.

In de lezing wordt ingegaan op dit werk over buitenstaanders en outcasts en worden een aantal gedichten besproken. Wat is dit voor poëzie, wat beweegt de schrijvers, hoe ‘werken’ die gedichten over ‘daders’ op de lezers?

Lizet Duyvendak was tot september 2022 als universitair hoofddocent verbonden aan de faculteit Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit. Ze publiceert over lezersonderzoek en hedendaagse literatuur en is ook na haar pensioen nog actief als begeleider van leesclubs.

Locatie en tijdstip: Centre Céramique, 12.30-13.30 uur / Toegang is gratis / Wel aanmelden: klantenservice@maastricht.nl of 043-3505600

Organisatie: VLAM (Vereniging Literaire Activiteiten Maastricht) i.s.m. Centre Céramique