5 jan: Letters bij de Lunch – De charme van een goed gedicht door Rouke van der Hoek

Aan het begin van het nieuwe jaar verzorgt dichter Rouke van der Hoek een lezing over zijn passie voor poëzie: met een verhaal over zijn eigen ervaringen als dichter en over de poëzie die hij mooi vindt. Ingegaan wordt op gedichten van o.a. Judith Herzberg, H.H. ter Balkt en Seamus Heany.

Rouke van der Hoek werd in 1952 geboren in Eindhoven geboren. Hij studeerde in Amsterdam en woont sinds 1980 in Meerssen. Hij publiceerde diverse bundels, zoals Het magnetische noorden (2000), Bodemdaling (2003) en Wolventeldag (2008). Van 2014 tot 2016 was hij stadsdichter van Sittard-Geleen. Daarnaast was hij van 1997 tot 2016 als bestuurslid betrokken bij The Maastricht International Poetry Nights en heeft in die hoedanigheid tal van dichters ontmoet.

Locatie en tijdstip: Centre Céramique, 12.30-13.30 uur / Toegang is gratis / Wel aanmelden: klantenservice@maastricht.nl of 043-3505600

Organisatie: VLAM (Vereniging Literaire Activiteiten Maastricht) en Centre Céramique