20 sept-13 dec: Leesclub Toon Hermans Huis Maastricht; 2e helft 2023

Je leest graag en je wilt je mening over het boek en de emotie die je bij het boek voelde ook graag delen met anderen: kom dan naar de leesclub onder leiding van Pia Spaan.

Samen duiken we in het boek en stellen we vragen als:
– Wat doet de inhoud met je?
– Wat bedoelde de schrijver met deze passage?  
– Meer weten over de historische achtergrond van dit boek?
– Wetenswaardigheden over de levensloop van de schrijver.

De leesclub wordt om de 6 weken gehouden op woensdagmiddag in het Toon Hermans Huis St. Servaasklooster 33 Maastricht. De leesclub is een onderdeel van het activiteitenprogramma van het Toon Hermans Huis, een gastvrij inloophuis met persoonlijke aandacht voor mensen met kanker, die ziek zijn geweest, naasten en nabestaanden.

De data voor 2e helft 2023 zijn:
20 september, 1 november en 13 december, telkens van 14.30-16.30 uur

Programma najaar 2023: Paolo Cognetti – De acht bergen (20 september) / Haruki Murakami – Norwegian Wood (1 november) / Annejet van der Zijl – Sonny Boy (13 december)

Meer info en aanmelden: spaanpia@gmail.com  06-83218095
Kosten: € 3,75 inclusief koffie/thee per keer